Ni har svaren. Jag vet vägen.

Etik ger öppenhet

Mitt arbetssätt bygger på att involvera medarbetarna. Genom att få dem att öppna sig och tänka i nya banor når vi fram till lösningarna. Denna metod ställer självklart stora krav på etiskt agerande. Jag hänger aldrig ut en enskild medarbetare i mina rapporter eller rekommendationer. De slutsatser jag presenterar är mina egna som grundar sig på medarbetarnas kollektiva tänkande. Som medlem av Sveriges Managementkonsulter (SMK) har jag skriftligen förbundit mig att följa de av föreningen antagna etiska reglerna.

Certified Management Consultant, CMC

Jag är certifierad managementkonsult, enligt International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) internationella professionella standard för managementkonsulter. Certifieringen säkerställer att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende kompetens och etik. Läs gärna mer på http://www.samc.se/

Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se