Ni har svaren. Jag vet vägen.

Verktyg och metoder

Indikatoranalys är ett kraftfullt verktyg för att snabbt och effektivt identifiera förbättringsområden för ekonomiskt hållbar tillväxt hos företag. Nyckeln är en webbaserad enkät för verksamhetsanalys där företag tillsammans med sina medarbetare utvärderar sig själva utifrån väl beprövade ledningsprinciper för kvalitets- miljö och innovationsledning.


TillväxtAllsvenskan är ett unikt och användarvänligt verktyg för avancerade tillväxtanalyser av små och medelstora företag och företagsdynamiken i en kommun, ett län eller en bransch. Med historiska bakgrundsfakta finner du företagen som växer, står stilla eller går bakåt. Du kan själv ange tillväxtperiod och olika tillväxtvillkor för den målgrupp av företag som du söker. TillväxtAllsvenskan.se är den snabbaste vägen att hitta din målgrupp.


The Business Model Canvas. En affärsmodell är ett konceptuellt verktyg som innehåller en uppsättning element och deras relationer som kan användas för att uttrycka affärslogik i ett visst företag. ”The Business Model Canvas” och det interaktivt verktyg Strategyzer.com som har utvecklats av ”gurun” på affärsmodeller Alexander Osterwalder, kan med fördel användas i workshops med företag.


The Innovation Radar©. Är ett webbaserat verktyg som utvecklats av forskare vid Kellogg School of Management. Med en värdebaserad syn länkas innovation till kundvärde. Verktyget utgår ifrån fyra dimensioner av innovation - Erbjudandeorienterade(VAD), Kundorienterade(VEM), Driftorienterade (HUR), och Nätverksorienterade (VAR). En förenklad modell på samma tema anpassade till små och medelstora företag finns i verktyget Indikatoranalys.

Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se