Ni har svaren. Jag vet vägen.

Perspektiv: Insikt utifrån

Min utgångspunkt är att lösningarna till de flesta problem finns internt, men att det ofta behövs ett utifrånperspektiv för att hitta dem. Det är det perspektivet jag bidrar med. Likt en entreprenör som får igång processer externt är jag katalysator för förändringsarbetet internt – en intraprenör om du vill.

Jag har genom åren haft konsultuppdrag i så skilda branscher som finansmarknaden, statliga myndigheter, fastighetsbolag och industriföretag. Uppdragen har omfattat ett flertal av Sveriges största företag samt ett stort antal mindre företag. Härigenom har jag utvecklat en skarp analytisk förmåga som gör att jag snabbt förstår de stora dragen och vilka frågor som ska ställas. Med analysen som grund kan jag sedan tillsammans med er skapa en aktuell och gemensam omvärldsbild – en plattform för förändringsarbetet som är möjlig endast genom ett utifrånperspektiv.

Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se