Ni har svaren. Jag vet vägen.

Frigörande energi – min egen och medarbetarnas drivkraft

Det är alltid lika fascinerande och stimulerande att få uppleva den energi som finns och kan frigöras hos så många medarbetare i ett företag eller en organisation. Man måste vinna deras förtroende och skapa en trygg plattform där de utan rädsla för repressalier, och med ett öppet och friskt tänkande i en stimulerande process, får formulera tankar som de inte tidigare kunnat ge uttryck för. Allt med det övergripande och gemensamma målet att göra något bra ännu bättre.

Processen är framgångsrik i både större och mindre organisationer, så länge som det finns en uppriktig vilja att åstadkomma förändringar.

Företagets eller organisationens långsiktiga överlevnad avgörs av hur väl alla medarbetare tillsammans lyckas organisera, leda och anpassa verksamheten så att den möter kundernas förväntningar och krav samtidigt som företaget uppnår önskad marginal.

Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se