Ni har svaren. Jag vet vägen.

Ni har lösningarna. Jag hjälper er att hitta dem.

Jag blir ofta anlitad för att lösa ett problem, men problemställningen är mindre intressant än vad ni vill åstadkomma. Syftet och målet med uppdraget kan vara något helt annat än det upplevda problemet.

Min första åtgärd är därför att tydliggöra syftet. Efter inledande analys och faktainsamling kommer själva kärnan i uppdraget: processen där de enskilda medarbetarna är hjältarna. Med hjälp av olika verktyg, såsom SWOT- och GAP-analyser samt samtalsformer som World Café Model stimuleras spontant tänkande och där varje medarbetare får komma till tals. Målet är att vi tillsammans ska se möjligheterna, förstå vilka de egentliga problemen är samt hur de bäst ska åtgärdas.

De rekommendationer jag sedan lämnar är unika för uppdraget och bygger på befintliga resurser. Det är medarbetarna som ska leva i detta. Att frigöra deras energi och kompetens skapar en förändringskraft som är A och O för att förändringarna ska kunna genomföras och bli varaktiga.

Aspling Konsult AB, Torstenssonsgatan 11, 11456 Stockholm. Tel 070 752 64 56. lars@asplingkonsult.se